Videoreportáž TV Reduta z výstavy trofejí poľovnej zveri 2018/2019: