Legislatívno-právna komisia:

JUDr. Ing. Radoslav Kešeľák predseda
 JUDr. Ľubomír Ondov

 člen

JUDr. Vladimír Hric
člen

 

 

 

 

 

 

Poľovnícka komisia:

Ing. Martin Vanous 
predseda
Ing. Ján Štefánik člen
Peter Repaský člen
Dušan Švihra člen
František Richtarčík člen
Ing. Ján Mnich
člen
Ing. Vladimír Sajdák
člen
Jozef Figula člen
Ondrej Šoltís člen
Peter Rabčan člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická komisia:

Ing. Helena Macalová predsedníčka
Ing. Štefan Staňa člen
Štefan Roch
člen

 

Osvetová komisia:

Ing. Anton Majcher
predseda
Marek Trávniček člen
Mária Širilová
členka
Rastislav Kolej člen

 

Strelecká komisia:

Ing. Štefan Kukura predseda
Ing. Peter Frank člen
Ing. Marián Vaľo
člen
Vladimír Mika st.
člen
Vladimír Mika ml. člen
Peter Zubaľ
člen
Andrej Vaľo člen
Vladimír Steiner člen
Štefan Labuda ml. člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kynologická komisia :

Pavol Olšavský predseda
Ján Palenčár člen
Štefan Janečko
člen
Ján Fabini st. člen
Ing. Marián Vavrek člen
Ľubomír Tököly člen
Ing. Matúš Fabini člen
Stanislav Adamec
člen
Štefan Sabo
člen
Marek Lisoň člen