Mgr. Marián Tatarko predseda
Ján Garčala vedúci kancelárie
Mgr. Ján Kučinský
podpredseda
Ing. Anton Majcher
predseda osvetovej komisie
Ing. Martin Vanous predseda poľovníckej komisie
Ing. Helena Macalová
predsedníčka ekonomickej komisie
Pavol Oľšavský predseda kynologickej komisie
Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák predseda legislatívno-právnej komisie
Ing. Štefan Kukura predseda streleckej komisie