JUDr. Maroš Leško

predseda

Ing. Radovan Pavlikovský

od 7.10.2022 dočasne poverený

vedením Dozornej rady

 

 

 

 

 

Kontrólny úsek:

Ing. Peter Frank    
predseda pre kontrolný úsek
Mikuláš Papp
člen
Miroslav Nemčík člen

 

 

 

 

 

 

Disciplinárny senát:

Ing. Radovan Pavlikovský 
predseda Disciplinárneho senátu
Mgr. Gustáv Krajči
člen
Stanislav Salaj 
člen