Mgr. Marián Tatarko predseda
Ondrej Šoltís
podpredseda
Ing. Ľubomír Kubičár tajomník
Ing. Anton Majcher predseda osvetovej komisie
Ing. Martin Vanous predseda poľovníckej komisie
Ing. Helena Macalová predsedníčka ekonomickej komisie
Pavol Oľšavský predseda kynologickej komisie
Mgr. Ing. Radoslav Kešeľák predseda legislatívno-právnej komisie
Ing. Štefan Kukura predseda streleckej komisie